با یاری خداوند متعال و  همچنین همت بی وقفه  و پیگیری های متعدد کارکنان شهرداری در شهر مرزی درح ، ساخت ساختمان آتش نشانی واقع در ابتدای خیابان امام علی که شروع به کار آن در حدود 8 سال پیش توسط دهیاری درح کلید خورده  بود ولی با توجه به  عدم تخصیص اعتبار بصورت نیمه تمام رها شده بود ، توسط شهرداری و با مشارکت و همیاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی در حال تکمیل بوده و  تا شهریور ماه سال 1400 بمناسبت هفته دولت  بهره برداری خواهد شد.