به مناسبت 15 اسفند ؛ مراسم روز درختکاری با حضور مهندس مقیمی شهردار و جمعی از مسئولین درح در شهر درح برگزار گردید