دادگستری شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه- دادگستری شهرستان سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۰۰۸          فکس: ۳۲۶۶۲۱۸۴          

--------------------------------------------------

دادستان دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه- دادگستری شهرستان سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۴۵۳۶          فکس: ۳۲۶۶۲۹۶۳   

---------------------------------------------------

فرماندهی ناحیه مقاومت بسيج سپاه پاسداران شهرستان سربيشه

آدرس: سربیشه

 تلفن: ۳۲۶۶۳۷۷۸ - ۳۲۶۶۳۸۳۷     فکس: ۳۲۶۶۴۸۲۸ - ۳۲۶۶۲۵۶۰    -   

--------------------------------------------------

فرماندهی انتظامی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - خیابان مدرس - فرماندهي انتظامي شهرستان سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۳۸۵۳          فکس: ۳۲۶۶۲۰۱۲          

--------------------------------------------------

جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه – بلوار امام علی (ع) – چهار راه جهاد کشاورزی و خیابان جانبازان

  تلفن: ۳۲۶۶۲۷۷۵ - ۳۲۶۶۳۳۹۰          فکس: ۳۲۶۶۲۵۷۵     

---------------------------------------------------

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - بلوار جانبازان - نبش جانبازان ۹      

 تلفن: ۳۲۶۶۳۷۲۳ - ۳۲۶۶۲۳۳۱   فکس: ۳۲۶۶۳۵۳۰   

--------------------------------------------------

آموزش و پرورش شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - خیابان مصطفي خميني

  تلفن: ۳۲۶۶۳۸۷۰ - ۳۲۶۶۳۷۸۰          فکس: ۳۲۶۶۳۸۵۸        

--------------------------------------------------

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - میدان صاحب الزمان - اداره تبليغات اسلامي

  تلفن: ۳۲۶۶۳۴۵۰ - ۶۳۲۶۶۳۴۶۰          فکس: ۳۲۶۶۲۹۳۳        

--------------------------------------------------

اوقاف و امور خیریه شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه- خیابان شهيد مصطفي خميني- جنب مخابرات

  تلفن: ۳۲۶۶۴۰۵۵ - ۳۲۶۶۴۶۵۵          فکس: ۳۲۶۶۴۰۵۵        

--------------------------------------------------

شورای اسلامی شهر سربيشه

 آدرس: سربیشه – میدان طالقانی – بالاتر از شهرداری سربیشه – پلاک ۶۷

  تلفن: ۳۲۶۶۲۷۷۴          فکس: ۳۲۶۶۳۳۲۰       

--------------------------------------------------

شورای اسلامی شهر مود

 آدرس: مود – ابتدای بلوار امام رضا (ع) – شورای اسلامی شهر مود

  تلفن: ۳۲۶۸۳۰۱۰          فکس: ۳۲۶۸۳۱۱۱         

--------------------------------------------------

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه – بلوار معلم – مجتمع فرهنگی و هنری سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۴۱۶۲ - ۳۲۶۶۴۱۷۲          فکس: ۳۲۶۶۴۸۳۳          

--------------------------------------------------

کمیته امداد امام خمیني(ره) شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه- حاشیه بلوار غدير - جنب اداره راه و شهرسازی

  تلفن: ۳۲۶۶۲۲۴۹ - ۳۲۶۶۲۷۳۸         

--------------------------------------------------

اداره مخابرات شهرستان سربیشه

آدرس: سربیشه - خیابان شهيد مصطفي خميني

  تلفن: ۳۲۶۶۳۰۰۰          فکس: ۳۲۶۶۴۰۰۰        

--------------------------------------------------

امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - بلوار امام علی (ع) - امام علي (ع) ۲ - پلاک ۹

  تلفن: ۳۲۶۶۲۷۶۴ -  ۳۲۶۶۲۴۶۴         فکس: ۳۲۶۶۲۷۶۵    

--------------------------------------------------

امورآب و فاضلاب شهری شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۷۲۴          فکس: ۳۲۶۶۴۶۹۰     

--------------------------------------------------

اداره گاز شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - خیابان شهداي ۲ - پلاک۴۲

  تلفن: ۳۲۶۶۵۰۴۴ - ۳۲۶۶۵۱۴۴          فکس: ۳۲۶۶۲۶۵۶      

--------------------------------------------------

بنیاد شهید و امور ايثارگران شهرستان سربيشه

آدرس: سربیشه - خیابان شهيد مصطفي خميني  کوچه شهید مصطفی خميني ۲  پلاک ۱۱

  تلفن: ۳۲۶۶۴۳۶۹ - ۳۲۶۶۴۴۷۴          فکس: ۳۲۶۶۳۰۰۷         

--------------------------------------------------

ادارة راه و شهرسازی شهرستان سربیشه

 آدرس: بلوار شهید مدرس

  تلفن: ۳۲۶۶۳۹۳۳  فکس: ۳۲۶۶۲۷۷۳    

--------------------------------------------------

ادارة راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سربیشه

آدرس: حاشیه جاده آسیايي بيرجند - سربيشه - جنب کميته امداد امام خميني (ره) - اداره راه و شهرسازي سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۳۸۰۱ – ۳۲۶۶۳۸۰۲ -  ۳۲۶۶۳۸۰۳    فکس: ۳۲۶۶۳۸۰۴     

--------------------------------------------------

شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۹۱۹          فکس: ۳۲۶۶۲۲۵۰       

--------------------------------------------------

بهزیستی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه  خیابان شهید مصطفي خميني - جنب اداره ثبت احوال

  تلفن: ۳۲۶۶۴۴۲۴ - ۳۲۶۶۴۴۳۴          فکس: ۳۲۶۶۲۶۰۱     

--------------------------------------------------

اداره ورزش و جوانان شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - بلوار جانبازان - جنب پارک لاله - پلاک ۱۳۷

  تلفن: ۳۲۶۶۴۴۰۵          فکس: ۳۲۶۶۳۸۶۰       

-------------------------------------------------

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - بلوار آزادی - نبش خيابان شهيد زينلي

  تلفن: ۳۲۶۶۶۵۰۱          فکس: ۳۲۶۶۶۵۰۳         

--------------------------------------------------

ادارة ثبت احوال شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - خیابان شهيد مصطفي خميني - جنب بانک ملي

  تلفن: ۳۲۶۶۴۱۶۶ -  ۳۲۶۶۴۱۶۵         فکس: ۳۲۶۶۴۱۶۱   

-------------------------------------------------

شهرداری سربیشه

 آدرس: سربیشه - میدان طالقاني - پلاک۶۳

  تلفن: ۳۲۶۶۲۵۰۸ - ۳۲۶۶۳۳۷۰          فکس: ۳۲۶۶۲۲۲۵      

-------------------------------------------------

شهرداری مود

 نام و نام خانوادگی رئیس: مرتضی صادق بختیاري

 آدرس: مود  ابتدای بلوار امام رضا (ع)  شهرداری مود

  تلفن: ۳۲۶۸۳۱۱۲ - ۳۲۶۸۳۱۱۳          فکس: ۳۲۶۸۳۱۱۱    

 

--------------------------------------------------

پایانه مرزی ماهيرود

 آدرس: سربیشه  درح - پایانه مرزی ميل ۷۸ ماهيرود

  تلفن: ۳۲۶۵۳۸۱۰          فکس: ۳۲۶۵۳۸۰۹         

--------------------------------------------------

گمرک ماهیرود

 آدرس: سربیشه  درح - گمرک ماهیرود

  تلفن: ۳۲۶۵۳۸۰۴ - ۳۲۶۵۳۷۲۵          فکس: ۳۲۶۵۳۸۰۵     

--------------------------------------------------

کانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۸۳۰          فکس: ۳۲۶۶۲۸۳۰        

--------------------------------------------------

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - خیابان ۱۷ شهريور - جنب بانک کشاورزي

  تلفن: ۳۲۶۶۲۴۰۱          فکس: ۳۲۶۶۲۴۰۱      

--------------------------------------------------

نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۳۸۹۲         

--------------------------------------------------

دانشگاه پیام نور سربیشه

 آدرس: سربیشه - انتهای بلوار جانبازان - دانشگاه پيام نور

  تلفن: ۳۲۶۶۴۷۱۸          فکس: ۳۲۶۶۴۷۱۹      

--------------------------------------------------

اداره منابع طبیعی و آبخيزداري شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - بلور امام علی ( ع )  جنب آتش نشانی

  تلفن: ۳۲۶۶۲۲۱۱ - ۳۲۶۶۳۱۶۰          فکس: ۳۲۶۶۳۱۴۰    

--------------------------------------------------

توزیع برق شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه - بلوار جانبازان

  تلفن: ۳۲۶۶۳۷۷۷          فکس: ۳۲۶۶۳۷۷۷   

--------------------------------------------------

اداره امور مالیاتی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۳۹۳۰          فکس: ۳۲۶۶۴۶۹۸    

--------------------------------------------------

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - جنب شهرک صنعتی سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۴۴۲۲ - ۳۲۶۶۴۴۲۳          فکس: ۳۲۶۶۴۴۲۱    

--------------------------------------------------

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه ـ بلوار شهید الهيار جابري ـ جنب فرمانداري سربيشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۱۹۴ - ۳۲۶۶۲۱۹۵          فکس: ۳۲۶۶۴۶۷۶       

--------------------------------------------------

نمایندگی صنعت ، معدن و تجارت شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه  خیابان معلم  معلم ۱۴  پلاک ۵۴

  تلفن: ۳۲۶۶۴۴۴۷ - ۳۲۶۶۴۴۴۸          فکس: ۳۲۶۶۳۷۶۵       

--------------------------------------------------

اتاق اصناف شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه  بلوار جانبازان - پلاک۱۰

  تلفن: ۳۲۶۶۳۷۷۱          فکس: ۳۲۶۶۳۷۷۱      

--------------------------------------------------            

نمایندگی ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - بلوار امام علی (ع)

  تلفن: ۳۲۶۶۴۳۸۳ -  ۳۲۶۶۳۴۰۷         فکس: ۳۲۶۶۳۴۰۷     

--------------------------------------------------

نمایندگی ثبت اسناد و املاک شهرستان سربيشه

 نام و نام خانوادگی رئیس: آقای اسدی

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۴۹۵۲          فکس: ۳۲۶۶۴۹۵۱     

--------------------------------------------------

جمعیت هلال احمر شهرستان سربیشه

 آدرس: ورودی شهر سربیشه - جنب اداره ترويج

  تلفن: ۳۲۶۶۴۷۹۰ - ۳۲۶۶۲۸۹۹          فکس: ۳۲۶۶۳۷۳۰       

--------------------------------------------------

اداره پست شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۳۴۴          فکس: ۳۲۶۶۳۷۲۱         

--------------------------------------------------

بازارچه مرزی ماهیرود

 آدرس: سربیشه  درح  بازارچه مرزی ماهیرود

  تلفن: ۳۲۶۵۳۸۲۰          فکس: ۳۲۶۵۳۸۲۰     

-------------------------------------------------

امور معادن و نماینده کارخانه اکسید منيزيم شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه  خیابان امام علی (ع)  روبروی آتش نشانی  پلاک ۲۰

  تلفن: ۳۲۶۶۲۱۲۶          فکس: ۳۲۶۶۲۹۰۲      

--------------------------------------------------

هواشناسی شهرستان سربیشه

 آدرس: سربیشه ـ کیلومتر ۳ محور بیرجند ـ نرسيده به پارکينگ حجاج

  تلفن: ۳۲۶۸۵۴۴۴                فکس: ۳۲۶۸۵۴۵۵         

-------------------------------------------------

نمایندگی سازمان تعاون روستايي شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه  ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی  جنب هلال احمر

  تلفن: ۳۲۶۶۴۰۴۹        

--------------------------------------------------

اداره امور عشایری شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - نبش تقاطع بلوار جانبازان و شهید جابري - پلاک۴

  تلفن: ۳۲۶۶۴۳۵۴          فکس: ۳۲۶۶۴۳۵۳         

--------------------------------------------------

نمایندگی محيط زيست شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه  میدان دولت  بلوار آزادی  خیابان شهید زينلي  نبش شهید زینلي ۴

  تلفن: ۳۲۶۶۵۰۰۷          فکس: ۳۲۶۶۵۰۰۸          

-------------------------------------------------

نمایندگی استاندارد شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - خیابان مطهري - بين مطهري ۲ و ۴

  تلفن: ۳۲۶۶۲۵۶۸          فکس: ۳۲۶۶۲۵۶۸         

--------------------------------------------------

شعبه اقماری تأمین اجتماعي شهرستان سربيشه

 آدرس: سربیشه - خیابان شهداء - نبش شهداء ۷

  تلفن: ۳۲۶۶۴۷۰۴          فکس: ۳۲۶۶۴۷۰۴       

--------------------------------------------------

بانک ملی شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۳۱۹۰          فکس: ۳۲۶۶۲۶۴۵         

--------------------------------------------------

بانک مسکن شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه - خیابان شهدا - نبش شهدا ۳

 تلفن: ۳۲۶۶۳۰۹ – ۳۲۶۶۳۰۱۰ -  ۳۲۶۶۴۳۲۳         فکس: ۳۲۶۶۳۰۹۴        

--------------------------------------------------

بانک تجارت شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۰۰۴          فکس: ۳۲۶۶۲۰۰۵        

-------------------------------------------------

بانک رفاه کارگران شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۳۰۳۴          فکس: ۳۲۶۶۳۰۲۴    

--------------------------------------------------

بانک سپه شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه - میدان امام خميني (ره)

  تلفن: ۳۲۶۶۴۵۳۰ - ۳۲۶۶۳۸۲۰          فکس: ۳۲۶۶۲۹۷۵     

--------------------------------------------------

بانک صادرات شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۳۴۶          فکس: ۳۲۶۶۲۹۹۳          

--------------------------------------------------

بانک کشاورزی شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه  بلوار شهید مطهری

  تلفن: ۳۲۶۶۲۳۱۲ -  ۳۲۶۶۲۳۱۳ -  ۳۲۶۶۲۳۱۴   فکس: ۳۲۶۶۲۳۱۱   

--------------------------------------------------

بانک ملت شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۲۵۲۵          فکس: ۳۲۶۶۲۵۲۷       

--------------------------------------------------

بانک توسعه تعاون شعبه سربیشه

 آدرس: سربیشه

  تلفن: ۳۲۶۶۴۵۴۹          فکس: ۳۲۶۶۴۵۸۶  

 

 

-------------------------------------------------

صندوق کار آفرینی اميد شعبه سربيشه  

آدرس: سربیشه - خیابان شهدا - بين شهداي ۳ و ۵ - پ ۷۲

 تلفن: ۳۲۶۶۴۴۴۹          فکس: ۳۲۶۶۴۵۴۹        

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

 

تلفن شهرداری : 05632653600فکس :05632653668

تلفن مستقیم دفتر شهردار :05632653802

پست الکترونیک :shdoroh@gmail.com

ايدي ما در سروش و ایتا: https://eitaa.com/shahrdaridorohوhttps://splus.ir/doroh_shahre_man 

آدرس : درح - خیابان ولایت - ساختمان شهرداری درح

بازدید امروز2
بازدید دیروز87
بازدید هفته234
بازدید ماه1639
کل بازدید178514